02-Sv.Jan pod Skálou, kaple Povýšení Sv. Kříže.jpg